Kulturno informativni centar (KIC) je javna ustanova u kulturi Grada Zagreba. Djelatnosti KIC-a su organizacija tribina, postavljanje i osmišljavanje raznih projekata vizualnih umjetnosti, kinoprikazivačka djelatnost, izdavaštvo te produkcija raznolikih kulturno-umjetničkih događanja. U sklopu KIC-a nalazi se i kino dvorana, opremljena za razne vrste događanja.